Vrati se na vrh

27/11/2012

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 47. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je 27.11.2012. godine održana 47. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

 – Rješenje kojim se odbija se Zahtjev za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine do donošenja konačne sudske odluke, podnesen od strane privrednog subjekta Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, radi nepostojanja osnovanih razloga.

 Naime, pobijanim Rješenjem, privrednom subjektu Raiffeisen bank d.d. je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.300.000,00 KM radi zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu zastupanja u pružanju usluga internacionalnog transfera novca između fizičkih lica bez otvaranja bankarskog računa u Bosni i Hercegovini ugovaranjem restriktivnih odredbi u ugovorima o zastupništvu zaključenim s privrednim subjektom Western Union Network (France), Republika Francuska čije su odredbe ekskluzivnosti ograničile navedeno tržište na štetu potrošača, u smislu člana 10. stav (2)  tačke b) Zakona o konkurenciji. U postupku odlučivanja po zahtjevu za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog rješenja, Konkurencijsko vijeće je ustanovilo da Podnosilac zahtjeva nije dostavio niti jednu relevantnu činjenicu, kao ni relevantan dokaz koji bi Konkurencijsko vijeće smatralo opravdanim i odlučujućim za donošenje odluke o odgađanju izvršenja konačnog Rješenja, te je predmetni Zahtjev odbijen.

 – Rješenje koji se odbija Zahtjev za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog Rješenja  Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine do donošenja konačne sudske odluke, podnesen od strane privrednog subjekta UniCredit Bank d.d., Mostar, radi nepostojanja osnovanih razloga.

 Naime, pobijanim Rješenjem je privrednom subjektu UniCredit Bank d.d. izrečena novčana kazna u visini od 690.000,00 KM, radi zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu zastupanja u pružanju usluga internacionalnog transfera novca između fizičkih lica bez otvaranja bankarskog računa u Bosni i Hercegovini ugovaranjem restriktivnih odredbi u ugovorima o zastupništvu zaključenim s privrednim subjektom Western Union Network (France), Republika Francuska čije su odredbe o ekskluzivnosti ograničile navedeno tržište na štetu potrošača u smislu člana 10. stav (2) tačke b) Zakona o konkurenciji. U postupku odlučivanja po zahtjevu za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog rješenja, Konkurencijsko vijeće je ustanovilo da Podnosilac zahtjeva nije dostavio niti jednu relevantnu činjenicu, kao ni relevantan dokaz koji bi Konkurencijsko vijeće smatralo opravdanim i odlučujućim za donošenje odluke o odgađanju izvršenja konačnog Rješenja, te je predmetni Zahtjev odbijen.

 – Rješenje kojim se odbija Zahtjev za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine do donošenja konačne sudske odluke, podnesen od strane privrednog subjekta Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d., Sarajevo, radi nepostojanja osnovanih razloga.

 Naime, pobijanim Rješenjem je privrednom subjektu Turkish Ziraat Bank d.d. izrečena novčana kazna u visini od 200.000,00 KM radi zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu zastupanja u pružanju usluga internacionalnog transfera novca između fizičkih lica bez otvaranja bankarskog računa u Bosni i Hercegovini ugovaranjem restriktivnih odredbi u ugovorima o zastupništvu zaključenim s privrednim subjektom Western Union Network (France), Republika Francuska čije su odredbe ekskluzivnosti ograničile navedeno tržište na štetu potrošača u smislu člana 10. stav (2) tačke b) Zakona o konkurenciji. U postupku odlučivanja po zahtjevu za odgađanje izvršenja pobijanog konačnog rješenja, Konkurencijsko vijeće je ustanovilo da Podnosilac zahtjeva nije dostavio niti jednu relevantnu činjenicu, kao ni relevantan dokaz koji bi Konkurencijsko vijeće smatralo opravdanim i odlučujućim za donošenje odluke o odgađanju izvršenja konačnog Rješenja, te je predmetni Zahtjev odbijen.

 – Zaključak kojim se odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta „w&p Milos Kamen-Beton“, Kiseljak radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 Nakon provedene analize relevantnih činjenica, Konkurencijsko vijeće je ustanovilo da učesnici predmetne koncentracije ne ispunjavaju uslove predviđene članom 14. stav (1) tačka b) Zakona, a da zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu nije veći od 40,0%, te ja na osnovu toga utvrđeno da privredni subjekt “w&p Milos KB” nije bio obavezan podnijeti prijavu koncentracije.

 – Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta «Euro-pak» d.o.o. Bugojno Konkurencijskom vijeću za davanje mišljenja o postojanju zabranjenog sporazuma u smislu povrede odredbi člana 4. Zakona o konkurenciji.

 

                                                                                                                Predsjednica

                                                                                                            Gordana Živković

Prethodni

Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта “w&p Milos Kamen-Beton…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 47. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars