Vrati se na vrh

06/07/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 5.  SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 06.07.2017. godine, održana je 5. (peta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen Zaključak koji je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekata BS TS a.s, Prag, Češka Republika, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

    

Konkurencijsko vijeće 

Prethodni

Sporazum o vršenju interne revizije u Konkurencijekom vijeću

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta BS TS a.s,…

post-bars