Vrati se na vrh

23/05/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 53. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.05.2019. godine, održana je 53. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se ocijenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje konditorskih proizvoda u Bosni i Hercegovini koja nastaje stjecanjem kontrole privrednog subjekta Coca-Cola Hellenic Bottling Company – Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. Beograd nad privrednim subjektom Bambi a.d. Požarevac, kupovinom većinskog paketa dionica.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta BIMAL Invest d.o.o. Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbija se Zahtjev privrednih subjekata Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološka ordinacija Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“, podnesen protiv protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo, i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se odbija Prijava za oslobađanje odnosno ublažavanje novčane kazne u postupku po Prijavi zaprimljenoj od strane Grada Doboja za oslobađanje odnosno ublažavanje novčane kazne po konačnom Rješenju Konkurencijskog vijeća.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Maxima IST d.o.o. Mostar u vezi zaštite tržišne konkurencije i ravnopravnog položaja na tržištu proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica

Adisa Begić

Prethodni

Rješenje po Prijavi koncentracije privrednih subjekata Coca-Cola Hellenic Bottling Company-…

Sljedeći

Rješenje po zahtjevu Grada Doboja, Hilandarska 1, 74000 Doboj za…

post-bars