Vrati se na vrh

12/09/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 58. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 12.09.2019. godine, održana je 58. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i tžištu prodaje medicinskih sredstava i sanitetskog materijala na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta „Athabasca Investment“ d.o.o. Tomislavgrad, nad privrednim subjektom „SANITEKS“ d.d. Velika Kladuša, kupovinom većine dionica.

Mišljenje po Zahtjevu u vezi sa utvrđivanjem relevantnog geografskog tržišta na teritoriji Bosne i Hercegovine podnesen je od strane Advokatskog društva Spaho d.o.o.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće, a.d. Trebinje, u vezi sa obavezom prijave koncentracije, a vezano za postupak spajanja te pripajanja privrednih subjekata „Hidroelektrana Buk Bijela“ d.o.o. Foča, i „Hidroelektrana Foča i Hidroelektrana Paunci“ d.o.o. Foča.

Mišljenje po Zahtjevu Advokata iz Sarajeva, Almina Pilav u vezi sa primjenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, potrebno radi sačinjavanja ugovora između privrednih subjekata na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Mišljenje po Zahtjevu Udruženja građana DON u vezi postojanja kršenja odredbi Zakona o konkurenciji Grada Doboja vezano za odvoz komunalnog otpada.

Mišljenje po Zahtjevu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, vezano za zaključivanje ugovora između Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i nosilaca dozvola za stavljanje lijeka u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars