Vrati se na vrh

06/02/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 64. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 06.02.2020. godine, održana je 64. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za obnovu upravnog postupka privrednog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, u postupku koji se vodio pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine, kao neosnovan.

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja „Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini“ radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta „EUROTERM” d.o.o Kiseljak, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Državne regulatorne agencije za električnu energiju u vezi usaglašenosti Nacrta odluke o transponiranju Uredbe o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Mišljenje po Zahtjevu Advokatskog društva DMB legal, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, o obavezi prijave transakcije u hipotetički postavljenom slučaju, a vezano za postojanje koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Рјешење којим се одбија Захтјев за обнову управног поступка привредног…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Državne…

post-bars