Vrati se na vrh

16/07/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 71. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 16.07.2020. godine, održana je 71. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti protiv JKP “KOMVOD” AD Brod radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produžava se rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-05-26-3-026-10/19 pokrenutog po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta „EUROTERM” d.o.o Kiseljak, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Meridian Tech d.o.o. Banja Luka protiv Ministarstva finansija Republike Srpske i privrednog subjekta nCity network d.o.o. Banja Luka, radi utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja, odnosno, zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b), d) i e) te zloupotrebe dominantnog položaja protivno odredbi člana 10. stav (2) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji na relevantnom tržištu usluga priređivanja internet igara na sreću na teritoriji Republike Srpske, Bosna i Hercegovina.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku broj: UP-01-26-3-004-1/20 pokrenutom po službenoj dužnosti protiv Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo i Udruženja „Aktuarsko društvo u Bosni i Hercegovini“, Zmaja od Bosne broj 74, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, u smislu člana 4. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-02-26-2-039-4/19 po Zahtjevu privrednog subjekta Premium osiguranje a.d. Banja Luka protiv Udruženja Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja protivno odredbi člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji Zakona o konkurenciji.

Mišljenje Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine po podnesku Skupštine Kantona Sarajevo u kojem se traži da Konkurencijsko vijeće u okviru svojih nadležnosti u pisanom obliku dostavi odgovor na zastupničku inicijativu Danijele Kristić, a vezano za određene odredbe Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravnika u smislu postojanja elemenata povrede člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Mišljenje po zahtjevu Skupštine Kantona Sarajevo vezano za određene odredbe…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 72. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars