Vrati se na vrh

23/09/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 73. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.09.2020. godine, održana je 73. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Rješenje kojim se produžava rok za postupanja po tački 2. Rješenja broj: UP 03-26-2-018-30/19 od 28.05.2020. godine privrednom subjektu Centralno grijanje d.d. Tuzla do 30.11.2020. godine, koji je dužan u ostavljenom roku dostaviti dokaz o izvršenju istog.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Hifa – Oil“ d.o.o. Tešanj, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku od dana 23.04.2020. godine pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta Veterinarskog laboratorija „MULTI LAB“ d.o.o Tuzla, podnesenog protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku od 28.05.2020. godine pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., Luksemburg i privrednog subjekta Sport Klub d.o.o., Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta „MOZZART” d.o.o. Banja Luka protiv Ministarstva finansija Republike Srpske radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l. Luksemburg i Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o odbacivanju zajedničke Prijave koncentracije privrednih subjekata „JP Elektroprivreda Srbije“ Beograd, Srbija i „MH Elektroprivreda Republike Srpske“ Trebinje, Bosna i Hercegovina.

Mišljenje po Zahtjevu podnositelja Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo u vezi sa javnim tenderima za nabavku avio karata, te iznosima provizije iz ponuda koje dostavljaju ponuditelji na tenderima.

Mišljenje po zahtjevu Advokatskog društva dmb legal, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, za izdavanje mišljenja kojim se traži mišljenje o obavezi prijave transakcije u smislu člana 12. stav (1) i člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu komunalnog preduzeća Komunalno a.d. Kostajnica za davanje mišljenja i preporuka na Ugovor o pružanju i korištenju komunalnih usluga sa potrošačima Opštine Kostajnica.

Mišljenje po Zahtjevu Advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću MARIĆ & Co., a u skladu sa članom 25. tačka f) Zakona o konkurenciji u vezi kršenja Zakona o konkurenciji, odnosno mišljenje o primjeni člana 4. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Udruženja sudskih tumača Republike Srpske o dozvoljenosti, odnosno pravu učešća udruženja u postupku javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, sa aspekta tržišne konkurencije.
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki roba i usluga u Konkurencijskom vijeću BiH za 2020. godinu.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Udruženja…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju zajedničke Prijave koncentracije privrednih subjekata JP “Elektroprivreda…

post-bars