Vrati se na vrh

07/10/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 74. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.10.2020. godine, održana je 74. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu tržište pružanja usluga upravljanja korištenjem radioferkvencijskog spektra za potrebe distribucije i emitiranja digitalnog televizijskog programa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole nad privrednim subjektom „Multiplex Service BH“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od strane privrednih subjekata Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u prometu „Dasto-Semtel“ Bijeljina, i „Nova BH“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, istupanjem iz vlasništva privrednog subjekta RTV „BN“ d.o.o. Bijeljina.

Rješenje kojim se utvrđuje da je privredni subjekat „EUROTERM” d.o.o Kiseljak na osnovu zaključenih ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije za korisnike sa individualnim mjeračem toplote i naplatom fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, počinio zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji u periodu 01.01.2018.-27.12.2018. godine na području Općine Ilidža.

Rješenjem nije utvrđeno da je privredni subjekat „EUROTERM” d.o.o Kiseljak, na osnovu zaključenih ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije za korisnike sa individualnim mjeračem toplote i naplatom fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, počinio zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji u periodu od 01.01.2018. godina do momenta donošenja ovog Rješenja na području Općine Ilidža.

Izriče se novčana kazna privrednom subjektu „EUROTERM” d.o.o Kiseljak zbog kršenja odredbi iz člana 4. stav (1) tačke e) Zakona o konkurenciji, utvrđene u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 12.618,15 KM.

Zaključak kojim je odbačen Zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o Sarajevo, za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća mr. Arijane Regoda-Dražić u postupku pokrenutom po Prijavi koncentracije broj kao nedopušten, zbog činjenice da privredni subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo nije ispunio uslove iz člana 41. Zakona o upravnom postupku, odnosno nije mu priznat status stranke u postupku pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se određuje vještak za izvođenje dokaza finansijskim vještačenjem. Za vještaka se određuje Nedeljka Bilić, stalni sudski vještak ekonomske struke, Braće Šimić II-8, 88320 Ljubuški.

Zaključak o objavi Zaključka broj: UP-04-26-1-032-10/18 od 31.01.2019. godine u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

RJEŠENJE u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars