Vrati se na vrh

12/03/2021

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 84. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 12.03.2021. godine, održana je 84. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje pо Zahtjevu za pokretanje postupka Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Ginekološke ordinacije Amira Frljak, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“ protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kojim je utvrđeno da je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo propustivši da donese propise o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama kojima se utvrđuju vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pruža osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja plaća za pružanje ugovornih usluga, način obračunavanja i plaćanja usluga i druga uzajamna prava i obaveze ugovorača, počinilo zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) pod b) i c) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo u visini od 5.000 KM (pet hiljada konvertibilnih maraka) zbog kršenja odredbi iz člana 4. stav (1) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.
Odbijen je Zahtjev navedenih privrednih subjekata, podnesen protiv Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Odbijen je Zahtjev navedenih privrednih subjekata, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranje Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta „MG MIND“ d.o.o. Mrkonjić Grad, kupovinom većine dionica privrednog subjekta „Nova banka“ a.d. Banja Luka.
Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednih subjekata: Bosanska knjiga d.o.o. Sarajevo, Nova Dječija knjiga d.o.o. Sarajevo i Sarajevo Publishing d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u smislu člana 10. stav (2) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA, Beograd-Palilula, Republika Srbija, fizičkog lica Petra Stepanovića, Beograd-Savski venac, Republika Srbija i fizičkog lica Dejana Čakajca, Beograd, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbija Zahtjev za prekid postupka privrednih subjekata United Media S.à.r.l., Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Sport Klub d.o.o., Sarajevo, koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, kao neosnovan.
Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka od strane privrednog subjekta ,,MOZZART“ d.o.o. Banja Luka, protiv Ministarstva finansija Republike Srpske, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o Konkurenciji.
Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane namjeravanih izmjena i dopuna Ugovora o partnerstvu u osiguranju koji je zaključen dana 30.09.2019. godine između privrednih subjekata „UniCredit Bank“ d.d. Mostar i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo i namjeravanih izmjena i dopuna Sporazuma o zastupanju u osiguranju koji je zaključen dana 02.12.2019. godine između privrednih subjekata „UniCredit Bank“ a.d. Banja Luka i „Triglav Osiguranje“ d.d. Sarajevo.
Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekata Telekom Srbija a.d., Takovska 2, Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije, Beograd, Republika Srbija zbog sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije, u smislu čl. 4. stav (1) tač. b) i d) i 10. stav (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

R J E Š E NJ E po zahtjevu privrednih…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars