Vrati se na vrh

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 88. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.05.2021. godine, održana je 88. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je uvrđeno da Ministarstvo finansija Republike Srpskе donošenjem odredbe člana 8. stav (3) tačka 1) Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 45/20 i 80/20) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Utvrđeno je da Ministarstvo finansija Republike Srpske donošenjem odredbe člana 8. stav (10) Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Utvrđeno je da Ministarstvo finansija Republike Srpske donošenjem odredbe člana 12. Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu vršenja poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, na području Republike Srpske u smislu člana 4. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.
Odredbe Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću, iz tačke 1., 2. i 3. dispozitiva su ništavne (ex lege), u smislu člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.
Naloženo je Ministarstvu finansija Republike Srpske da u propisanom roku napravi izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim karakteristikama kompjuterskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću.
Rješenjem je izrečena novčana kazna Ministarstvu finansija Republike Srpske u visini od 15.000,00 KM, zbog povrede odredbi člana 4. stav (1) tačka a) i b) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Agromarket d.o.o. Kragujevac, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. Zakona o konkurenciji.
Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka pо Zahtjevu privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekata Telekom Srbija a.d., Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio televizija Srbije, Beograd, Republika Srbija radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja iz člana 4. stav (1) tačke b) i d) i člana 10. stav (2) tač. a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine, po Zaključku o pokretanju postupka privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l., Luksemburg, Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Nova BH d.o.o. Sarajevo i Telemach BH d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona na „Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih na osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija“ kojim se smatra da je prijedlog Odluke usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Ministarstva…

post-bars