Vrati se na vrh

25/09/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 96. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 25.9.2014. godine, je održana 96. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija privrednog subjekta Akcionarsko društvo za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa “Nestro Petrol” Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka, kupovinom benzinske pumpe u Kozarskoj Dubici, Kralja Petra I Oslobodioca bb, i benzinske pumpe u Banja Luci, Verići bb, koje su bile u vlasništvu privrednog subjekta „Dones“ d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića 34, 78000 Banja Luka.

Podnosilac prijave kao pravni osnov ove koncentracije je dostavio Pismo namjere potpisano od učesnika koncentracije dana 16.6.2014. godine.

Konkurencijsko vijeće analizom tržišta maloprodaje naftnih derivata u Republici Srpskoj, u smislu člana 17. Zakona o konkurenciji (strukture relevantnog tržišta, tržišnih udjela konkurenata itd.) je ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije privrednog subjekta Nestro Petrol a.d. Banja Luka.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija privrednog subjekta „Blicnet“ društvo sa ograničenom odgovornošću za telekomunikacije Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, stjecanjem kontrole nad privrednim subjektom Društvo sa ograničenom odgovornošću „TELRAD NET“ Bijeljina, Srpske vojske bb, 76300 Bijeljina.

Podnosilac prijave je kao pravni osnov ove koncentracije dostavio Ugovor o kupoprodaji dijelova zaključen dana 17.7.2014. godine u Bijeljini, između privrednog subjekta TELRAD NET d.o.o. Bijeljina i privrednog subjekta Blicnet d.o.o. Banja Luka.

Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene koncentracije je analiziralo relevantno tržište internet usluga, distribucije televizijskog signala /programa i fiksne telefonije na području Bijeljine, Lopara, Ugljevika, Broda i Brčkog, te utvrdilo da neće doći do promjena tržišnih udjela na navedenim relevantnim tržištima, budući da privredni subjekt Blicnet d.o.o. Banja Luka ne djeluje na navedenim geografskim tržištima privrednog subjekta TELRAD NET d.o.o. Bijeljina.

Rješenje kojim se utvrđuje da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Ložionička 2, 71000 Sarajevo, odredbom Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo (u vezi primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 61/07)), prekršio odredbe iz člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće analizom odredbe Ugovora koje se odnose na primjenu Kolektivnog ugovora, a posebno odredbi u vezi određivanja visine doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, je utvrdilo da se ovim odredbama privatnim apotekama nameću dodatne obaveze koja po svojoj prirodi ili običajima nisu u vezi sa predmetom sporazuma /ugovora, jer se Ugovor odnosi na regulisanje odnosa pružanja farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo, a ovom odredbom se indirekktno određuje i visina plaće zaposlenika u privatnim apotekama. Konkurencijsko vijeće smatra da je obaveza primjene odredbi Kolektivnog ugovora obavezujuća za uređenje prava, obaveza i drugih pitanja za zaposlene u javnom zdravstvenom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine (i koji pristupe istom), a članice Podnosioca zahtjeva (Udruženje privatnih lapoteka, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo) su privredni subjekti osnovani isključivo privatnim kapitalom te ovako propisana obaveza privatnim apotekama (da isplaćuju utvrđene iznose doprinosa, odnosno plaća zaposlenima) ima značajan uticaj na njihovo poslovanje. Nadalje, Konkurencijsko vijeće smatra da visina plaće kao finansijska kategorija prvenstveno zavisi od poslovanja nekog privrednog subjekta, i da ista predstavlja poslovnu odluku privatnog privrednog subjekta i zaposlenika.

Rješenjem je izrečena novčana kazna od 23.000,00 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, te je istom nalaženo usklađivanje odredbi važećih Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Također, Rješenjem je odbijen se kao neosnovan Zahtjev Udruženja privatnih apoteka, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. st. (1) i (2) tačke a), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje zajednička Prijava koncentracije privrednog subjekta United Media S.à.r.l., 16-18, rue du Strasbourg, L – 2560 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, i privrednog subjekta Grand Slam Group d.o.o., Danila Lekića 31, 11000 Beograd, Republika Srbija, radi neispunjavanja uslova za prijavu koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Podnosioci prijeve nisu bili obavezni podnijeti Prijavu koncentracije, budući da ukupni godišnji prihodi svakog od učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i /ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose manje od 8 miliona KM, i da njihov zajednički udjel na relevantnom tržištu nije veći od 40,0%.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta United Media S.à.r.l., 16-18, rue du Strasbourg, L – 2560 Luksemburg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, radi neispunjavanja uvjeta za prijavu koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Podnosilac prijave nije bio u obavezi podnijeti Prijavu koncentracije, budući da učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda od 8 miliona KM na tržištu Bosne i Hercegovine, niti imaju zajednički udjel od najmanje 40,0% na relevantnom tržištu, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Slovenia Broadband S.a.r.l. Luxemburg 61, Rue de Rollingergrund L-2440 Luxemburg, Veliko Vojvodstvo Luxemburg, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Podnosilac prijave nije bio u obavezi podnijeti Prijavu koncentracije, budući da učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda od 8 miliona KM na tržištu Bosne i Hercegovine, niti imaju zajednički udjel od najmanje 40,0% na relevantnom tržištu, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе sе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Telemach d.o.o. Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo, protiv privrednog subjekta HD-WIN d.o.o., Visokog Stevana 38, 11000 Beograd, Republika Srbija, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav 2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d., Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta ”NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka, o obavezi Prijave koncentracije.

Kompletne tekstove usvojenih konačnih odluka možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta United Media S.à.r.l.,…

post-bars