Vrati se na vrh

13/11/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 99. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 13.11.2014. godine, održana je 99. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje o dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata “Bingo” d.o.o. Tuzla, “C.D.E.B.” d.o.o. Sarajevo, i “European Retail Company” d.o.o. Bijeljina.

Konkurencijsko vijeće, analizom relevantnih podataka prikupljenih tokom postupka, ocijenilo je da se provođenjem predmetne koncentracije neće značajno povećati tržišni udio učesnika predmetne koncentracije na relevantnom tržištu trgovine na malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovini i neće doći do stvaranja i jačanja njihovog dominantnog položaja.

Rješenje o dopuštenosti koncentracije, kojom privredni subjekt Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ima namjeru preuzeti imovinu i ugovore koje na tržištu prodaje na veliko putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila marki Volkswagen, Porsche, Seat, Škoda i Audi za Bosnu i Hercegovinu, imaju privredni subjekti ASA Auto d.o.o. Sarajevo, ASA PVA d.o.o. Sarajevo, ASA PSS d.o.o., Škoda Centar d.o.o. Bihać.

Konkurencijsko vijeće je, nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica u postupku donošenja predmetnog Rješenja ocijenilo da provedba predmetne koncentracije ne vodi horizontalnom preklapanju učesnika koncentracije, te da će tržišni udjeli privrednih subjekata ASA Holding, ASA Auto d.o.o., ASA PVA d.o.o., ASA PSS d.o.o. i Škoda Centar d.o.o. ostati nepromijenjeni, odnosno neće proizvesti promjenu tržišnih pozicija na relevantnom tržištu, kao i da predmetna koncentracija ne sprječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu.

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „Integral Inženjering“ a.d. Laktaširadi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pojedinačno izuzeće od zabrane Sporazuma o konkurenciji, podnesenog od strane „Porsche BH“ d.o.o. Sarajevo u smislu člana 4. st. (1) i (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „KATV HS“ d.o.o. Sarajevo,u smislu člana 17 i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „BHB CABLE TV”d.o.o. Lukavac, u smislu člana 17 i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu privrednog subjekta Privatna zdravstvena ustanova „Pharmacom“ Apoteka Tuzla, protiv Tuzlanskog kantona, ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Telemach“ d.o.o. Sarajevo i „Velnet“ d.o.o. Mostar, u smislu člana 17 i 18. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Prijedlog Tarifnog sistema za isporuku toplotne energije toplifikacionog sistema Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Služba za odnose s javnošću

Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е на Приједлог Тарифног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 05-26-2-013-36-II/12 od 29.04.2013. godine…

post-bars