Vrati se na vrh

 Usklađivanje zakona i podzakonskih akata sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH
14/09/2023

Usklađivanje zakona i podzakonskih akata sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH

„Usklađivanje zakona i podzakonskih akata sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH“ bila je tema radionice u organizaciji ADS u periodu 13-14. septembra 2023. godine koja se održala u hotelu Buna u Mostaru.
Radionica je bila namjenjena osobama koje rade na izradi pravnih propisa u institucijama BiH (koordinatori/ce za procjenu uticaja propisa, koordinatori/ce i zamjenici/ce koordinatora/ica za e-konsultacije, voditelji/ce postupaka). Učešće u istoj ispred Konkurencijskog vijeća uzela je stručna savjetnica Maja Pilatić.

Radionica se realizovala u saradnji sa Projektom „EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije“, a imala je za cilj da pristutnim ukaže na pojavne oblike diskriminacije u društvu i propisima te na značaj standarda i principa za usklađivanje propisa sa Zakonom o zabrani diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, Zakona o zabrani diskriminacije i Metodologijom procjene uticaja prilikom izrade propisa te povezanosti između istih.
Učesnici su imali priliku da usvoje osnove procjene uticaja propisa u pogledu diskriminacije i neravnopravnosti spolova te da dobiju alate kako da praktično primjene naučene vještine.

Prethodni

NACRT Srednjoročni plan rada Konkurencijskog vijeća BiH za period 2024.-2026.…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Agencije…

post-bars