Vrati se na vrh

30/03/2016

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće ”Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje

Prethodni

PRESS RELEASE- 125th session of the Council of Competition was…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva privrednih subjekata Ledo d.d. za proizvodnju…

post-bars