Vrati se na vrh

O B A V J E Š T E NJ E o Prijavi koncentracije “Agri Europe Cyprus Limited, d.o.o., The Oval, Office 502, Krinou 3, AIK Banka a.d. Beograd, i Gorenjska Banka d.d. Kranj, kojom isti namjeravaju steći pojedinačnu kontrolu nad privrednim subjektima Sberbank d.d. Zagreb, Sberbank BH d.d. Sarajevo, Sberbank a.d. Banja Luka, Sberbank Magyarorszag Zrt., Sberbank Srbija a.d. Beograd, i Sberbank banka d.d. Ljubljana,

Prethodni

MIŠLJENJE na Prijedlog Odluke o izmjenanam i dopuni Odluke o…

Sljedeći

S A O P Ć E N J E u…

post-bars