Vrati se na vrh

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine u predmetu “UniCredit Bank d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo i Tenfore d.o.o. Banja Luka, radi zloupotrebe dominantnog položaja” Presuda suda: S1 3 U 011813 12 U

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine u predmetu “UniCredit Bank d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo i Tenfore d.o.o. Banja Luka, radi zloupotrebe dominantnog položaja” Presuda suda: S1 3 U 011813 12 U

Download (PDF, 939KB)

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 04-26-2-03-100-II/12 od 06.11.2012. godine…

post-bars