Vrati se na vrh

17/02/2022

PRIOPĆENJE u Sarajevu, 17.02.2022. godine, održana je 99. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH

PRIOPĆENJE

u Sarajevu, 17.02.2022. godine, održana je 99. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se utvrđuje pojedinačno izuzeće restriktivnog sporazuma – Ugovora o distribuciji od 29.01.2020. godine, zaključen između gospodarskih subjekata ”Philip Morris Products S.A.” Švicarska i “KT&G Corporation” Republika Koreja, u smislu članka 4. st. (1) i (3) i članka 5. Zakona o konkurenciji. Izuzeće se utvrđuje na vremensko razdoblje od 3 (tri) godine i počinje teći od dana zaključenja Ugovora.

Zaključak kojim se proširuje Zaključak broj: UP-03-26-3-008-8/21 od 14.7.2021. godine kojim je pokrenut postupak radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji, po Zahtjevu gospodarskog subjekta Telekom Srbija a.d. Srbija, protiv gospodarskih subjekata Adria News S.a’ rl, Luksemburg, Adria News d.o.o. Sarajevo i Adria News BH Production d.o.o. Sarajevo.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu gospodarskih subjekata „Digital Asset Management“ d.o.o. Banja Luka, protiv „Raiffeisen bank“ d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu raspodjele i korištenju financijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesije. Mišljenje je doneseno po Zahtjevu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona.
Konkurencijsko vijeće je u Mišljenju ocijenilo da se predmetna Odluka ne može smatrati propisom koji ima utjecaja na tržišnu konkurenciji u smislu članka 25. stavak (2) Zakona o konkurenciji. Sa tog aspekta Konkurencijsko vijeće nije nadležno da ulazi u propisano i cijeni usklađenost gore navedenih odredbi sa Zakonom o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

O B A V J E Š T E NJ…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars