Vrati se na vrh

09/06/2015

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 105. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 09.06.2015. godine, održana je 105. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na mjerodavnom tržištu prodaje stočne hrane u Bosni i Hercegovini stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta “SHV Investments Ltd” Ujedinjeno kraljevstvo nad gospodarskim subjektom “Nutreco N.V.” Kraljevina Nizozemska.

Nakon procjene i analize mjerodavnih podataka, Konkurencijsko vijeće je u postupku donošenja Rješenja ocijenilo da provođenje ove koncentracije neće sprječavati, ograničavati niti narušavati tržišnu konkurenciju na mjerodavnom tržištu prodaje stočne hrane u Bosni i Hercegovini, te je odlučilo kako je iznad navedeno.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini osnivanjem gospodarskog subjekta za upravljanje ambalažnim otpadom, zajedničkim ulaganjem gospodarskog subjekta „VITINKA“ a.d. Kozluk, i gospodarskog subjekta „BANJALUČKA PIVARA“ a.d. Banja Luka na mjerodavnom tržištu upravljanja ambalažnim otpadom.

Nakon što je izvršena analiza i ocjena svih mjerodavnih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da provođenje predmetne koncentracije neće voditi ka sprječavanju, ograničvanju niti narušavanju tržišne konkurencije u BiH. U tom smislu su utvrđene i određene prednosti koje proizilaze iz ove koncentracije, a, između ostalih, to su: očuvanje prirodnih resursa, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi, razvitak suvremenih tehnologija proizvodnje ambalaže, uspostavljanje optimalnog sustava upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom itd.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo, u gospodarskom subjektu „Investiciono – komercijalna Banka“ d.d. Zenica, na tržištu univerzalnog bankarstva u Federaciji Bosne i Hercegovina kupovinom većinskog dioničkog udjela.

Obzirom na činjenicu da gospodarski subjekti „IK Banka“ i „Moja Banka“ djeluju samo na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu je Federacija Bosne i Hercegovine, dok mjerodavno tržište predmetne koncentracije predstavlja pružanje usluga na tržištu univerzalnog bankarstva na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon provedene analize i ocjene mjerodavnih podataka, Konkurencijsko vijeće je, sukladno članku 17. Zakona o konkurenciji, utvrdilo da provođenje predmetne koncentracije neće dovesti do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja vladajuće pozicije sudionika koncentracije, jer nakon provođenja iste gospodarski subjekt „ASA FINANCE“ zajedno sa povezanim gospodarskim subjektom „Moja Banka“ neće imati značajan tržišni udjel na mjerodavnom tržištu.

Rješenje kojim je utvrđeno da gospodarski subjekt HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) a) i c) Zakona.

Rješenje o dopuštenosti koncentracije na tržištu prodaje štampe (dnevnih novina, sedmičnih, periodičnih izdanja) u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „Opresa“ d.d. Sarajevo kupovinom većinskog dioničkog udjela u gospodarskom subjektu IPress d.o.o. Široki Brijeg.

Mišljenje prema kojem je Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača usuglašen sa odredbama Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars