Vrati se na vrh

29/07/2015

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 107. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 29.07.2015. godine, održana je 107. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Jaegersberger GmbH“, Pernitz, Austrija, radi pojedinačnog izuzeća od zabrane – Sporazuma o reguliranju konkurencije između gospodarskog subjekta Jaegersberger GmbH Pernitz, kao kupca i gospodarskog subjekta ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora BiH i fizičke osobe Mije Ćosića, Usora, BiH kao prodavatelja u smislu članka 4. stavak (3) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“ br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane gospodarskog subjekta Diončko društvo BH Telecom Sarajevo protiv gospodarskih subjekata SPORT KLUB d.o.o. Sarajevo, i United Media Distribution S.R.L., Bukurešt, Rumunija, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točke a), b) i c) i postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane gospodarskog subjekta Agencija TEC d.o.o. Sarajevo, društvo za financijsko-poslovni konzalting i usluge, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, APIF Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točka c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o., Sarajevo protiv gospodarskog subjekta HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) točke a) i c) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje prema Zahtjevu za davanje mišljenja o konkurentnosti tržišta u oblasti saobraćaja za autobusne linije koji je Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine 04.02.2015. godine podnijela Konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine. Nakon provedene analize mjerodavnih podataka i činjenica, Konkurencijsko vijeće je u okviru usvojenog Mišljenja utvrdilo da, obzirom na nepostojanje mogućnosti uvođenja zamjenskih usluga, stvarnog i potencijalnog prisustva konkurencije u relativno kratkom roku kao i postojanje administrativnih ograničenja za ulazak novih konkurenata na tržište, mjerodavno tržište u oblasti saobraćaja za autobusne i minibusne linije na zemljopisnom području Županije Sarajevo nije otvoreno za konkurenciju.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-05-52-II/13 od 16.12.2013. godine…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 108. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars