Vrati se na vrh

11/10/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 11. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 11.10.2017. godine, održana je 11. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona/Županije Sarajevo, protiv Skupštine Kantona/Županije Sarjevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji, zbog stvarne nenadležnosti.
Zaključak o odbacivanju Prijava koncentracije gospodarskih subjekata Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, i Javnog preduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“ d.d. Mostar, radi nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo protiv „BH Telecom“ d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji, na tržištu veleprodajnog fizičkog pristupa mrežnoj infrastrukturi BH Telecoma.
Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu za pokretanjem postupka podnesenom od strane gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji i članka 9. stavak (1) točke a), b), c), e) i g) Odluke o definiranju kategorije vladajućeg položaja.
Zaključak o pokretanju postupka pо zahtjevu gospodarskog subjekta Hering d.d. Široki Brijeg, podnesenom dana 10.07.2017. godine protiv Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, radi utvrđivanja postojanja povrede iz članka 4. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Ekopak – Društvo za postupanjem ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju amabalažom i amabalažnim otpadom („Službene novine FBiH“ broj 103/16), u smislu članka 4. stavak (1) pod b), d) i e) Zakona o konkurenciji.
Zaključak o odbacivanju prijave koncentracije gospodarskog subjekta „Phoenix Parent Holdings Inc“ , c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., Delaware, 19808, Sjedinjene Američke Države, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta Bingo d.o.o., Tuzla, u svezi postojanja obveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta Bingo d.o.o., Tuzla, za davanje mišljenja u svezi postojanjа obveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje prema kojem Pravilnik o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajlištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Zenica, nije usuglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 

Predsjednik
Ivo Jerkić

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Phoenix Parent Holdings…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona…

post-bars