Vrati se na vrh

12/09/2019

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 58. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 12.09.2019. godine, održana je 58. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) Zakona o konkurenciji, kao neutemljen.

Rješenje kojim se ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i tžištu prodaje medicinskih sredstava i sanitetskog materijala na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta „Athabasca Investment“ d.o.o. Tomislavgrad, nad gospodarskim subjektom „SANITEKS“ d.d. Velika Kladuša, kupovinom većine dionica.

Mišljenje po Zahtjevu u svezi sa utvrđivanjem mjerodavnog zemljopisnog tržišta na teritoriju Bosne i Hercegovine podnesen je od strane Advokatskog društva Spaho d.o.o.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće, a.d. Trebinje, u svezi sa obvezom prijave koncentracije, a vezano za postupak spajanja te pripajanja gospodarskih subjekata „Hidroelektrana Buk Bijela“ d.o.o. Foča, i „Hidroelektrana Foča i Hidroelektrana Paunci“ d.o.o. Foča.

Mišljenje po Zahtjevu odvjetnika iz Sarajeva, Almina Pilav u svezi sa primjenom propisa iz oblasti zaštite konkurencije, potrebno radi sačinjavanja ugovora između gospodarskih subjekata na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Mišljenje po Zahtjevu Udruženja građana DON u svezi postojanja kršenja odredbi Zakona o konkurenciji Grada Doboja vezano za odvoz komunalnog otpada.

Mišljenje po Zahtjevu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, vezano za zaključivanje ugovora između Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i nositelja dozvola za stavljanje lijeka u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o.…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars