Vrati se na vrh

07/10/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 74. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.10.2020. godine, održana je 74. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga upravljanja korištenjem radioferkvencijskog spektra za potrebe distribucije i emitiranja digitalnog televizijskog programa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole nad gospodarskim subjektom „Multiplex Service BH“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od strane gospodarskih subjekata Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u prometu „Dasto-Semtel“ Bijeljina, i „Nova BH“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, istupanjem iz vlasništva gospodarskog subjekta RTV „BN“ d.o.o. Bijeljina.

Rješenje kojim se utvrđuje da je gospodarski subjekt „EUROTERM” d.o.o Kiseljak na temelju zaključenih ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije za korisnike sa individualnim mjeračem toplote i naplatom fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sustava, počinio zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji u razdoblju 01.01.2018.-27.12.2018. godine na području Općine Ilidža.

Rješenjem nije utvrđeno da je gospodarski subjekt „EUROTERM” d.o.o Kiseljak, na temelju zaključenih ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije za korisnike sa individualnim mjeračem toplote i naplatom fiksnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sustava, počinio zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točke b) Zakona o konkurenciji u razdoblju od 01.01.2018. godina do momenta donošenja ovog Rješenja na području Općine Ilidža.
Izriče se novčana kazna gospodarskom subjektu „EUROTERM” d.o.o Kiseljak zbog kršenja odredbi iz članka 4. stavak (1) točke e) Zakona o konkurenciji, utvrđene u točki 1. ovog Rješenja, u visini od 12.618,15 KM.

Zaključak kojim je odbačen Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o Sarajevo, za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća mr. Arijane Regoda-Dražić u postupku pokrenutom po Prijavi koncentracije broj kao nedopušten, zbog činjenice da gospodarski subjekt Telemach d.o.o. Sarajevo nije ispunio uvjete iz članka 41. Zakona o upravnom postupku, odnosno nije mu priznat status stranke u postupku pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se određuje vještak za izvođenje dokaza financijskim vještačenjem. Za vještaka se određuje Nedeljka Bilić, stalni sudski vještak ekonomske struke, Braće Šimić II-8, 88320 Ljubuški.

Zaključak o objavi Zaključka broj: UP-04-26-1-032-10/18 od 31.01.2019. godine u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

RJEŠENJE u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars