Vrati se na vrh

31/08/2021

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 91. SJEDNICE Konkurencijskog vijeća BiH

U Sarajevu, 31.08.2021. godine, održana je 91. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Zaključak kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. za izueće mr. Arijane Regoda-Dražić, odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u postupku pokrenutom po Prijavi koncentracije broj: UP-06-26-1-036-1/18 kao neosnovan.
Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po Zaključku broj: UP-06-26-2-028-11/20 po zahtjevu gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo podnesenom protiv gospodarskih subjekata United Media S.a.r.l., Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Nova BH d.o.o. Sarajevo i Telemach BH d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja iz članka 10. stavak 2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji zbog odustajanja podnositelja zahtjeva od zahtjeva i daljnjeg vođenja postupka.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskih subjekata MKD “MIKROFIN” d.o.o. Banja Luka, NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV, Hag, Holandija, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt na Majni, Savezna Republika Njemačka i GLS ALTERNATIVNE INVESTICIJE, SICAV, Veliko vojvodstvo Luksemburg, radi nepostojanja koncentracije, u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-06-26-3-011-6/20 pokrenutim pо Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach BH d.o.o. protiv Arena Channels Group d.o.o., Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske d.d. i BH Telecom d.d. radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka b), c) i e) i utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja Arena Channels Group d.o.o., 11000 Beograd, Republika Srbija prema članku 10. stavak 2. točka b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP 04-26-3-004-6/21 donesenom na osnovu Zahtjeva gospodarskog subjekta Mušinbegović Gradnja d.o.o Visoko protiv gospodarskih subjekata Ado-Trans d.o.o. Visoko, Braća Mujić Export-Import d.o.o. Ilidža i Beton Fresh d.o.o Ilidža, radi utvrđivanja postojana zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke a), b), c), d) i e) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Elektroprivreda BiH d.d. o obvezi podnošenja prijave koncentracije, sukladno članku 25. stavak (1) točka f) Zakona o konkurenciji, a u svezi sa namjerom osnivanja novog gospodarskog društva za geološka ispitivanja, projektovanje, zaštitu i spašavanje. Usvojenim Mišljenjem Konkurencijsko vijeće BiH je konstatiralo da ne postoji obveza prijave koncentracije za gospodarski subjekt JP Elektroprivreda BiH u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

MIŠLJENJE Po zahtjevu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o obustavljanju postupka pokrenutog po zahtjevu privrednog subjekta BH…

post-bars