Vrati se na vrh

22/11/2021

S A O P Ć E N J E u Sarajevu, 22.11.2021. godine, održana je 96. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenim pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane – Ugovora o ekskluzivnoj distribuciji, zaključenog između privrednih subjekata „Stada Arzneimittel AG“ Bad Vilbel, Njemačka i „Opella Healthcare International SAS“ Gentilly, Francuska, u smislu člana 4. stav (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Inicijativa za obnovu – ponavljanje postupka, podnesena od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u postupku koji se vodio po Prijavi koncentracije privrednog subjekta „Mtel a.d.“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina, radi namjere sticanja udjela u privrednim subjektom „Elta-Kabel d.o.o.“ Doboj, Bosna i Hercegovina, a koji je okončan Rješenjem Konkurencijskog vijeća broj: UP-05-26-1-005-24/19 od 18.07.2019. godine, radi neispunjenja uslova za pokretanje obnove postupka po službenoj dužnosti.
Istim Zaključkom odbačen je Zahtjev za utvrđenje ništavosti odluka Konkurencijskog vijeća, također podnesen od strane privrednog subjekta „Telemach BH d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u istom postupku a sve radi neispunjenja razloga iz člana 256. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednih subjekata “PLIVA Hrvatska d.o.o.” Zagreb, Hrvatska i “PLIVA d.o.o.” Sarajevo, Bosna i Hercegovina protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma na tržištu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednih subjekata „Krka Farma d.o.o. za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Krka, tovarna zdravil, d.d.“ Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednih subjekata „Krka Farma d.o.o. za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Krka, tovarna zdravil, d.d.“ Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednih subjekata „Pliva Hrvatska d.o.o.“ i „Pliva d.o.o.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona 10, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu privrednih subjekata „Krka Farma d.o.o. za posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Krka, tovarna zdravil, d.d.“ Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona 10, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje na Nacrt Zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti. Mišljenjem je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine konstatovalo da Nacrt zakona o advokaturi ne sadrži odredbe u suprotnosti sa Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „ASA Finance d.d.“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, vezano za namjeru kupovine dionica društva „ASA Osiguranje d.d.“ Sarajevo. Mišljenjem je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine konstatovalo da transakcija ne predstavlja koncentraciju u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Mr Amir Karalić, PhD President of Council of Competition Bosnia…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars