Vrati se na vrh

22/12/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 115. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 22.12.2015. godine, održana je 115. (stotinupetnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da Općina Travnik i privredni subjekt Društvo sa ograničenom odgovornošću „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo posebno odredbama člana 3. tačke 5., 7., 8., 9. i 13. Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnika, zaključenog dana 27.04.2006. godine, ograničavaju konkurenciju na tržištu isporuke toplotne energije u gradu Travniku kontrolom proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja, i isti predstavlja zabranjeni sporazum, iz odredbi člana 4. stav (1) tаčka b) Zakona o konkurenciji. Rješenjem se smatraju ništavim (ex lege) posebno odredbe člana 3. tačke 5., 7., 8., 9. i 13. Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnik u skladu sa odredbama člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Naloženo je Općini Travnik i privrednom subjektu Društvo sa ograničenom odgovornošću „Unis Energetika“ d.o.o. Sarajevo da odmah, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana prijema ovog Rješenja, usklade odredbe važećeg Sporazuma o ustupanju prava daljinskog grijanja grada Travnik sa Zakonom o konkurenciji, odnosno sa tačkom 1. i 2. dispozitiva ovog Rješenja.

Također, predmetnim rješenjem je izrečena novčana kazna Općini Travnik zbog kršenja relevantnih odredbi Zakona o konkurenciji u visini od 25.000,00 KM (dvadesetpethiljada KM).

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta „Imlek“ a.d., Padinska skela, Industrijsko naselje bb, Beograd, Republika Srbija, zbog neispunjenosti uslova za prijavu u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku broj: 06-26-2-006-5-II/15 od 27.05.2015. godine pokrenut po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekata „Pink BH Company“ d.o.o. Sarajevo, „Fabrika“ d.o.o. Sarajevo, „P Plus“ d.o.o. Sarajevo, „S.V.-R.SA“ d.o.o. Sarajevo, „Hayat“ d.o.o. Sarajevo i „Direct Media“ d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja.

Zaključak o ispravci greške u rješenju broj: 01-26-1-029-23-II/15 od 09.12.2015. godine.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 116. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars