Vrati se na vrh

28/01/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 119. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.01.2016. godine, održana je 119. (stotinudevetnaesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev za odgađanje izvršenja pobijenog konačnog Rješenja Konkurencijskog vijeća broj: 05-26-2-037-49-II/14 od dana 2decembra 2015. godine, podnesen od Općine Travnik kao neosnovan.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

R J E Š E N J E o odbijanju…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE O POTPISIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU KONKURENCIJSKOG…

post-bars