Vrati se na vrh

03/11/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 134. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 03.11.2016. godine, održana je 134. (stotinutridesetčetvrta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da privredni subjekt Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, Sarajevo, sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju u oblasti ustupanja prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka „Zelena tačka“ na ambalaži/pakovanju/obilježavanju proizvoda na tržištu u Bosni Hercegovini, na način da privredni subjekti koji zbrinjavaju i upravljaljaju ambalažni otpad putem privrednog subjekta Ekopak imaju određene pogodnosti u pogledu pribavljanja i korišenja znaka ,,Zelena tačka”, dok iste pogodnosti klijentima njihovih konkurenata nisu dostupne, i time zloupotrebljava dominantnan položaj primjenom različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama, u smislu člana 10. stav (2) pod c) Zakona. Rješenjem se zabranjuje svako dalje postupanje privrednog subjekta Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom u smislu zloupotrebe dominantnog položaja. Privrednom subjektu Ekopak d.o.o. je naloženo da u roku 15 (petnaest) dana od dana prijema Rješenja uskladi svoje poslovanje na način da u potpunosti odvoji djelatnost upravljanja amabalažom i ambalažnim otpadom od ustupanja prava na korištenje međunarodno zaštićenog znaka ,,Zelena tačka”, te da osigura da svi zainteresovani privredni subjekti imaju jednak pristup i pogodnosti prilikom ustupanja prava na korištenje znaka ,,Zelena tačka”, isključenjem dodatnih pogodnosti svojim klijentima, odnosno klijentima koji zbrinjavaju i upravljaljaju ambalažni otpad putem privrednog subjekta Ekopak, prilikom ustupanja prava na korištenje znaka ,,Zelena tačka”, i naj taj način omogući jednake uslove za sve privredne subjekte na relevantnom tržištu. Rješenjem je također izrečena novčana kazna privrednom subjektu Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, zbog kršenja odredbi Zakona o konkurenciji, u iznosu od 6.500,00 KM (šesthiljadapetstotinakonvertibilnihmaraka).

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine teškog i lakog obojenog metalnog otpada kao i tržištu prikupljanja/obrade teškog i lakog obojenog metalnog otpada u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Chiho-Tiande Group Limited, Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Veliki Kajman, Kajmanska ostrva, nad privrednim subjektom Scholz Holding GbmH, Essingen, Republika Njemačka kupovinom 100,0% vlasničkih udjela.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

PRESS RELEASE – 133rd SESSION OF THE COMPETITION COUNCIL OF…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Chiho-Tiande Group Limited, Kajmanska…

post-bars