Vrati se na vrh

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 68. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.04.2020. godine, održana je 68. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu instalacija, upravljanja i održavanja javno dostupne infrastrukture za punjenje baterijskih električnih vozila (BEV) na teritoriji Bosne i Hercegovine kojom privredni subjekti Hyundai i Kia, u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 3) Zakona o konkurenciji, zajedno sa ostalim osnivačima, stiču zajedničku kontrolu nad privrednim subjektom Ionity Holding GmbH & Co. KG.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracijana na tržištu maloprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje (u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom, formata mini marketa, hipermarketa, supermarketa i maxi marketa u Bosni iHercegovini i tržištu veleprodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje u Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta Fortenova Grupa d.d. Zagreb nad privrednom subjektom Poslovni sistem Mercator d.d. Ljubljana, kupovinom većine dionica.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na veliko jestivim biljnim uljem na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta MK Group d.o.o. Beograd nad privrednim subjektom Victoria Group a.d. Beograd i njegovim zavisnim društvima, kupovinom većine dionica.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije na području Bosne i Hercegovine koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka nad privrednim subjektom Kaldera company d.o.o. Laktaši, kupovinom vlasničkog većinskog paketa udjela u osnovnom kapitalu.

Zaključak kojim se pokreće postupak ocjene koncentracije po službenoj dužnosti, a koja je provedena bez Rješenja Konkurencijskog vijeća, na osnovu javne Ponude za kupovinu dionica privrednog subjekta Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, koju je putem dnevnih novina objavio privredni subjekt Sejari d.o.o. Sarajevo, u smislu člana 16. i 18. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o odustajanju od izvođenja dokaza finansijskim vještačenjem u predmetu pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji i člana 9. stav (1) tačke a), b), c), e) i g) Odluke o definisanju kategorije dominantnog položaja, a u skladu Zahtjevom za pokretanje postupka privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću „NES“ Banja Luka, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o ispravci Zaključka kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ a.d., Novi Sad, Republika Srbija, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta Veterinarskog laboratorija „MULTI LAB“ d.o.o Tuzla protiv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma, iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po zahtjevu privrednog subjekta Premium osiguranje a.d. zastupan po Advokatskoj firmi Sajić o.d. Banja Luka protiv Udruženja Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini radi zloupotrebe dominantnog položaja protivno odredbi člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak koji se pokreće postupak po Zahtjevu Udruženja distributera medijskih usluga protiv Udruge filmske industrije radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta „Prointer ITSS“ d.o.o. Banja Luka, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Ministarstva za privredu Zeničko – Dobojskog kantona koje se odnosi na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije (”Službeni novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 6/13 i 16/18), odnosno da li se predloženim tekstom Odluke sprečava, ograničava ili narušava tržišna konkurencija.

Mišljenje od strane privrednog subjekta Messer Tehnoplin d.o.o. u vezi sa obavezom prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu advokatskog društva dmb legal, d.o.o. Sarajevo o obavezi prijave koncentracije privrednih subjekata FIS d.o.o. Vitez i Bingo d.o.o. Tuzla.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta „Hifa – Oil“ d.o.o. Tešanj, a u vezi sa obavezom prijave koncentracije u smislu čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji.

Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o pravu na korištenje mobilnog telefona u Konkurencijskom vijeću.
Prijedlog Odluke o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Državne…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars